Principals novetats per als autònoms i petites empreses a 2014

En aquest article hem seleccionat el resum de les principals novetats que afectaran a autònoms i petits empresaris al inici d’aquest any 2014.

 • Quota d’autònoms 2014: La base de cotització mínima puja el 2014 un 2%, des de 858,60 a 875,70 euros mensuals, amb el que la quota mínima d’autònoms passa de 256,72 a 261,83 euros. La base màxima, per la seva banda, puja un 5%: dels 3.425,70 a 3.597 euros, elevant la quota mensual per sobre dels 950 euros.

Continua la tarifa plana per a nous afiliats. En el cas dels joves autònoms menors de 30 anys (35 anys en el cas de les dones), la tarifa és de 50 euros durant els primers sis mesos del negoci, 130 els sis següents i 180 durant altres 18 mesos; en total 30 mesos d’ajudes. Per als majors de 30 anys, les bonificacions es limiten a 18 mesos: 50 euros durant els sis primers mesos de funcionament, altres sis en els quals abonaran 130 i un semestre més en el qual cotitzaran 180.

 • Els autònoms amb deu treballadors o més i propietaris d’una societat, pagaran un 20% més a la Seguretat Social. Els autònoms que contractin a més de nou treballadors o siguin autònoms societaris veuran equiparades les seves bases mínimes de cotització a les dels treballadors enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social. En aquest cas, la base ascendeix a 1.051,50 euros i la quota d’autònom que hauran d’abonar mensualment serà de 313,34 euros. Només podran evitar aquesta quota els autònoms que es donin d’alta per primera vegada en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) durant dotze mesos.
 • Limitació del canvi de la base de cotització als autònoms propers a jubilar-se. Els autònoms que vulguin ajustar les seves bases de cotització tenint en compte una jubilació propera també hauran de fer front a restriccions. Els autònoms de 47 anys (complerts l’1 de gener de 2014) que tinguin una base de cotització inferior a 1.888,80 euros mensuals només podran incrementar la quota fins a 1.926,60 euros al mes. Els majors de 48 anys (complerts l’1 de gener de 2013) només podran triar una base de cotització que estigui entre els 944,40 i 1.926 euros. Els autònoms que encara no hagin complert els 47 anys i tots aquells que es donin d’alta per primera vegada en 2014 podran optar lliurement per qualsevol base de cotització.
 • Es mantenen les retencions en el 21%. El Govern, de moment, no baixarà la retenció aplicable a les factures dels professionals autònoms del 21% al 19% com tenia previst. Els mòduls no varien respecte a 2013, així com la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls acordada l’any passat.
 • Fi a l’ajornament en el pagament de les retencions de l’IRPF. Hisenda ja no seguirà permetent els ajornaments en els pagaments del model 111 de retencions de treballadors i professionals.
 • Obligació de declarar per via telemàtica. De forma progressiva, Hisenda anirà obligant als autònoms a presentar les seves declaracions ‘on line’. Al gener es començarà amb les declaracions informatives anuals, a l’abril se seguirà amb les declaracions trimestrals d’IVA i retencions (model 111) i ja en 2015 s’aplicarà aquesta mateixa mesura a la presentació dels models 115, 130 i 131 de l’IRPF.

A més, des de l’1 de gener de 2014 està en marxa el PIN 24 hores, un nou sistema de signatura electrònica que no requereix certificat digital i que permet fer ‘on line’ les principals gestions amb l’Agència Tributària. Els autònoms rebran primer una carta que els convidarà a registrar-se per poder començar amb els tràmits.

 • IVA amb criteri de caixa. Des de l’1 de gener de 2014 els autònoms i petites empreses que facturin menys de 2 milions d’euros podran retardar el pagament de l’IVA fins al moment en què es cobri cada factura. El govern ha ampliat el termini per acollir-se a aquest nou sistema fins al 31 de març de 2014.
 • Normativa SEPA. Totes les factures emeses a partir de febrer de 2014 hauran de substituir el número de compte pel codi internacional de compte bancari o IBAN. També serà necessari modificar els comptes bancaris de clients, proveïdors i treballadors per aquest codi estandarditzat.
 • Simplificació dels models de contractació de treballadors. Des de l’1 de Gener de 2014, els autònoms tindran a la seva disposició una nova eina ‘on line’ que simplifica el procés de contractació d’empleats, reduint els models de contracte de 42 a 4: indefinit, temporal, contracte de formació i aprenentatge i contracte en pràctiques. I millorant la informació sobre les possibles bonificacions.

Aquestes no són les úniques novetats que s’esperen per 2014. És molt possible que el govern estudiï altres mesures com:

 • Sistema de cotització progressiu per als autònoms que podria oferir als autònoms unes prestacions molt similars a les dels treballadors per compte d’altri, sobretot pel que fa al sistema de pensions.
 • Canvis mensuals en la quota d’autònoms en lloc de dues vegades anuals com es fa en l’actualitat.
 • Reforma del sistema de mòduls on es reduirien les activitats que cotitzen en mòduls i l’obligació de registrar els ingressos i despeses de manera que es puguin acreditar les pèrdues i guanys de l’activitat.
 • Reforma fiscal que redueixi els tipus de retenció del 21% al 19%, reduccions de tipus i augment de mínims personals en l’IRPF, noves ajudes a emprenedors, pujada de l’IVA per a alguns productes, menors deduccions en l’Impost de Societats i mesures contra el frau.

Per a qualsevol dubte sobre aquest article o un altre tema no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon 658436240 o en el correu electrònic info@sastrebibiloni.com .

Posted in Sense categoria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *