Assessoría Comptable

Comptabilitat d'Autònoms i Societats. Recollida de factures a domicili o recepció online.

Saber més sobre aquests serveis

Assessoria Fiscal

Declaracions d'IVA i IRPF trimestrals i anuals. Declaracions de Renda. Imposts de societats. Comptes Anuals. Legalització de llibres comptables. Trámits a hisenda i seguretat social.

Saber més sobre aquests serveis

Localització / Contacte

Ens trobam a l'illa de Mallorca, amb possibilitat d'atendre les seves necessitats des de qualsevol punt del país.

Contacti amb nosaltres per saber més