Assessoria Comptable

Cada dia és més habitual “no tenir temps per res”, és per aquesta raó que si vostè ho desitja, ens desplacem al seu domicili, per recollir tota la seva documentació comptable, per posteriorment realitzar-li la comptabilitat des del nostre despatx (o des del seu domicili) i un cop finalitzada la gestió, li retornem tota la documentació.

També hi ha la possibilitat que ens faci arribar les seves factures per una plataforma online (e-mail, Dropbox, Google Drive, etc.)  i nosaltres li realitzarem la comptabilitat i les declaracions trimestrals i anuals d’una manera àgil, sense desplaçaments i igual d’efectiva.

Serveis Assessoria Comptable:

  • Comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d’operativa de l’empresa en el nostre despatx o en el seu negoci.
  • Recepció i ordenació dels documents aportats.
  • Confecció dels registres obligatoris establerts per la legislació vigent (llibres auxiliars de comptabilitat i llibres de registre d’I.V.A.).
  • Confecció de llibres oficials: diari, inventari i comptes anuals. Formulació de memòria, compte de pèrdues i guanys i balanç de situació.
  • Estudi i confecció dels estats comptables amb la periodicitat que desitgi cadascun dels nostres clients.
  • Anàlisi i comentari periòdic del resultat dels balanços.
  • Assessorament del pla comptable per a les diferents branques de l’activitat.
  • Formulació de comptes anuals i dipòsit davant del Registre Mercantil.